NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Ochrona danych osobowych- obowiązek informacyjny


Sposób odbioru nagród Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” 


ŚLĄSKIE. Tu edukujemy.

12 13


Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

pobierz informację         zapisy on-line==> zapisz się!!!

Język angielski dla nauczycieli – kurs doskonalący

pobierz informację         zapisy on-line==> zapisz się!!!


Konkurs Wojewódzki „Jak Ja rozumiem Herberta ?”

wyniki konkursu


Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2018/19.

pobierz kartę zgłoszenia


KALENDARZ SZKOLEŃ


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
21.06 Klub Mediatorów Rówieśniczych.  Sposoby organizacji w szkole. mgr Marzena  Bugiel
26.06 Co  każdy polonista wiedzieć powinien na  temat egzaminu ósmoklasisty ? mgr Małgorzata Pyszny
04.07 Kalkulator EWD mgr Alojzy Zimończyk
lipiec/sierpień  Sztuka motywowania ucznia i budowanie jego marki na rynku pracy  mgr Sabina Ficek
04.07 Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej
w zarządzania szkołą
mgr Alojzy Zimończyk
05.07 Podsumowanie współpracy geografów mgr Alojzy Zimończyk
09.07 Edukacja matematyczna i językowa na łonie przyrody. Czy to możliwe?”  mgr Anna Krzyżanowska
25.07 Plan, mapa – wprowadzenie dzieci poprzez zabawę w pojęcia przestrzeni geograficznej – zmiana terminu na 07.08.2018 r. mgr Wioleta Dudziak-Radecka
09.08 Stosowanie przepisów prawa pracy w praktyce kadrowej mgr Sylwia Bloch, mgr inż. Jadwiga Garcorz
21.08 KURS  NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU mgr Anna Ogrodnik
22.08 Uczyć z pasją! Recepta na udane lekcje mgr Małgorzata Pyszny
27.08 Zapraszamy na bezpłatną konferencję ,,Cyberprzestrzeń – możliwości i zagrożenia”.
Pobierz programZapisz się…
mgr Mirela Szymczak
10.10 Apteczka literacka. O literaturze dla dzieci i młodzieży mgr Małgorzata Pyszny
15.10 Teatralna akademia szkolna.W jaki sposób rozmawiać na temat niepodległości za pomocą metod teatralnych? mgr Małgorzata Pyszny
18 – 19.10 METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE

Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii.

 

mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch
07.11 Czytanie umysłu. Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach czytelniczych i edukacyjnych  mgr Małgorzata Pyszny