NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 

ŚLĄSKIE. Tu edukujemy.

12 13


Konferencja

Kształtowanie terytorium i granic Śląska – do Traktatu Wersalskiego

informacja i zapisy


Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

pobierz informację         zapisy on-line==> zapisz się!!!


Konkurs Wojewódzki „Jak Ja rozumiem Herberta ?”

Regulamin 


Konkurs na prezentację fotocast pod tytułem Ratujmy się przed smogiem – Co krok to smog… pobierz regulamin konkursu


Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2017/18.

pobierz kartę zgłoszenia


Wdrożenie nowej podstawy programowej – liczba przeszkolonych nauczycieli


KALENDARZ SZKOLEŃ


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
kwiecień – czerwiec Sztuka motywowania ucznia i budowanie jego marki na rynku pracy mgr Sabina Ficek
21.04 Kurs nadający uprawnienia dla osób przeprowadzających egzamin na kartę rowerową w szkołach podstawowych mgr Wioleta Dudziak-Radecka
23.04 Wybrane aspekty z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście nowelizacji ustawy  o ochronie danych (RODO)

Limit miejsc : 30

mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch
23-24.04 Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – ogólnopolski program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia mgr Anna Węgrzyn
24.04 Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność manualną mgr Wioleta Dudziak-Radecka
25.04 Magia słów . Jak uczyć retoryki w szkole podstawowej ? mgr Małgorzata Pyszny
26.04 Historia i działalność samorządu śląskiego  w okresie międzywojennym dr Urszula Warczok
26.04 Aktywny na lekcjach matematyki – uczeń czy nauczyciel?

Miejsce szkolenia:
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Raciborzu, ul. Ocicka 52.

mgr Marzena  Bugiel
27.04 GeoGebra na lekcjach matematyki i fizyki  mgr Marzena  Bugiel
27.04 Edukacja matematyczna i językowa na łonie przyrody. Czy to możliwe?      mgr Anna Krzyżanowska
07 i 11. 05 Kurs przygotowujący do realizacji programu   STRAŻNICY   UŚMIECHU mgr Anna Ogrodnik
07.05 Sieci komputerowe – realizacja nowej podstawy programowej mgr Tomasz Stadnicki
08.05 Myślografia – sposób na zapisanie myśli mgr Wioleta Dudziak-Radecka
10.05 Tworzenie autorskiego programu wychowania fizycznego i zajęć sportowych mgr Beata Klima
10.05 Praca zespołowa na lekcjach  nie tylko matematyki mgr Marzena  Bugiel
10.05 Piosenka sportowa mgr Sylwia Bloch
10.05 Story Jumper i Animoto mgr Katarzyna Gozdawa-Grajewska, mgr Anna Węgrzyn
12.05 FAKE NEWS – UMGANG MIT MEDIENINHALTEN IM DEUTSCHUNTERRICHT mgr Sylwia Bloch
15.05 Majsterkując  poznajemy świat urządzeń technicznych  – ciekawe pomysły na zajęcia techniczne i nie tylko… mgr Wioleta Dudziak-Radecka
17.05 Historia Polski  – Martyrologia  Polaków na Wschodzie 1937-1941 dr Urszula Warczok
17.05 „Literatura dziecięca – inspiracją do kreowania zajęć dydaktycznych w przedszkolu” mgr Anna Krzyżanowska
18.05 Elementy tutoringu w pracy z uczniami. mgr Marzena  Bugiel
19.05 Ekspert doradztwa zawodowego mgr Sabina Ficek
21.05 Budowanie atmosfery sprzyjającej  uczeniu się w klasie mgr Anna Ogrodnik
22.05 „MATEMATYKA W DZIAŁANIU” Aktywne uczenie się matematyki poprzez wykorzystanie zabaw, gier i ćwiczeń. mgr Wioleta Dudziak-Radecka
24.05 „Przedszkolna matematyka  – w działaniu, w zabawie, w kącikach”      mgr Anna Krzyżanowska
25.05 VISUELLE NOTIZEN IM DEUTSCHUNTERRICHT = EFFEKTIVES LEHREN UND LERNEN mgr Sylwia Bloch
25.05 NOWE TECHNOLOGIE NA LEKCJACH MATEMATYKI – NIESZABLONOWE ROZWIĄZANIA, KTÓRE ZWIĘKSZĄ ZAANGAŻOWANIE ORAZ WYNIKI UCZNIÓW mgr Marzena  Bugiel
28.05 Kształtowanie postawy badawczej uczniów mgr Anna Ogrodnik
08.06 Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie – rozwijanie sprawności mówienia na lekcji języka obcego dr Katarzyna Wróbel
14.06 Klub Mediatorów Rówieśniczych.  Sposoby organizacji w szkole. mgr Marzena  Bugiel
18 – 19.10 METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE

Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii.

 

mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch