NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

dojazd.poprawiony

Szczegóły : www.rybnik.com.pl/wiadomości,w-piątek-rusza-remont-nad-chwalowicka,wia5-3266-35824.html


 

Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

pobierz informację          zapisy on-line==> zapisz się!!!

 


Konkurs Wojewódzki „Jak Ja rozumiem Herberta ?”

Regulamin 


Konkurs na krótką formę komiksową pod tytułem Ratujmy się przed smogiem – Zobaczyć we mgle… pobierz regulamin konkursu


Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2017/18.

pobierz kartę zgłoszenia


Wdrożenie nowej podstawy programowej – liczba przeszkolonych nauczycieli


KALENDARZ SZKOLEŃ


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
19.02 Empatyczna klasa – 
relacje pomagające uczyć się i współpracować
mgr Anna Ogrodnik
20.02 Okresowa ocena realizacji  IPET-u.  Edukacja  włączająca uczniów niepełnosprawnych w praktyce. mgr Beata Klima
20.02 ”Kodowanie prosta sprawa – super nauka i zabawa” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
21.02 Uczyć matematyki z pasją!  Recepta na udane lekcje. mgr Marzena  Bugiel
22.02 Współpraca z rodzicami. Wspólne działania  dla rozwoju dzieci i młodzieży mgr Anna Ogrodnik
23.02 Wychowanie do kultury.  Sposób na odkrywanie świata i siebie.  mgr Małgorzata Pyszny
26.02 Kształcenie kompetencji kluczowych  na lekcjach biologii i chemii. mgr Anna Ogrodnik
26.02 Funkcja kontekstów w interpretacji utworów literackich. mgr A. Krawczyk
26.02 Zabawy z robotami i kodowaniem mgr T. Stadnicki
27.02 „ZAKŁADOWY  FUNDUSZ   ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH” mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch
27.02 ”Kodowanie prosta sprawa – super nauka i zabawa” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
27.02 Warte wykorzystania rozwiązania zagranicznych szkół w pracy z gniewem i agresją UCZNIÓW mgr Anna Ogrodnik
28.02 Praca z dzieckiem z autyzmem  i z dzieckiem z Zespołem Aspergera mgr Sylwia Bloch
01.03 Jak pomóc uczniom mądrze zaplanować przyszłość-doradztwo zawodowe. mgr Sabina Ficek
01.03 Uczyć matematyki z pasją!  Recepta na udane lekcje. mgr Marzena  Bugiel
02.03 Magia słów . Jak uczyć retoryki w szkole podstawowej ? mgr Małgorzata Pyszny
2-3.03 Dysleksja na języku obcym  – dostosowanie wymagań mgr Sylwia Bloch
09.03 Jak pomóc  uczniom  z trudnościami w  czytaniu i pisaniu?  Praktyczne wskazówki i przykłady ćwiczeń. mgr Małgorzata Pyszny
09.03 Co nauczyciel matematyki powinien wiedzieć na temat egzaminu ósmoklasisty? mgr Marzena  Bugiel
10.03 Teacher Training Day – warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego dr Katarzyna Wróbel
10.03 OKIBSE, czyli kształtujące nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie naukowe mgr Anna Ogrodnik
14-15.03 Kurs przygotowujący do realizacji programu STRAŻNICY UŚMIECHU mgr Anna Ogrodnik
15.03 Co nauczyciel matematyki powinien wiedzieć na temat egzaminu ósmoklasisty?

Miejsce szkolenia:
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Raciborzu, ul. Ocicka 52.

mgr Marzena  Bugiel
15.03 Edukacja „na zewnątrz” – uczenie poza klasą szkolną mgr Anna Krzyżanowska
15-16.03 METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE

Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii.

mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch
16.03 Bądź SMART  – wykorzystanie smartfonów na lekcjach języka obcego dr Katarzyna Wróbel
16.03 Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. II termin mgr Małgorzata Pyszny
19.03

 

Monitorowanie realizacji nowych podstaw programowych biologii i chemii w szkole podstawowej  mgr Anna Ogrodnik
19.03 Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy Beata Klima   
20.03 Edukacja antydyskryminacyjna w szkole mgr Mariola Gajek – Czapla
21.03 SZACHY w edukacji wczesnoszkolnej mgr Sylwia Bloch
22-23.03 METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE

Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii.

mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch
22.03  Rodzic – nauczyciel – elementy mediacji w pracy z uczniem i rodzicami dr Urszula Warczok
kwiecień – Czerwiec Sztuka motywowania ucznia i budowanie jego marki na rynku pracy mgr Sabina Ficek
04.04 „Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela  obowiązujące od 1 września 2018 r.”  ( w tym ocena pracy nauczyciela) mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch
05.04 Uczyć matematyki z pasją!  Recepta na udane lekcje.

Miejsce szkolenia:
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Raciborzu, ul. Ocicka 52.

mgr Marzena  Bugiel
05.04 Logopiosenka – muzyczne ćwiczenia logopedyczne mgr Sylwia Bloch
06.04 Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – ogólnopolski program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia mgr Anna Węgrzyn
12.04 Praca zespołowa na lekcjach  nie tylko matematyki mgr Marzena  Bugiel
13.04 Sztuka na kółkach. Sposoby na realizację edukacji regionalnej  w szkole i przedszkolu mgr Małgorzata Pyszny
14.04 Nie zawsze i nie nigdy – komunikacja interpersonalna w szkole dr Katarzyna Wróbel
19.04 Muzyczna mapa Polski mgr Sylwia Bloch
26.04 Aktywny na lekcjach matematyki – uczeń czy nauczyciel?

Miejsce szkolenia:
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Raciborzu, ul. Ocicka 52.

mgr Marzena  Bugiel
05.04 Dzieci i młodzież w sieci – jak uczynić Internet bezpiecznym miejscem dla ucznia. mgr T. Stadnicki
10.05 Piosenka sportowa mgr Sylwia Bloch
19.05 Ekspert doradztwa zawodowego mgr Sabina Ficek