NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

dojazd.poprawiony

Szczegóły : www.rybnik.com.pl/wiadomości,w-piątek-rusza-remont-nad-chwalowicka,wia5-3266-35824.html


 

Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego

pobierz informację          zapisy on-line==> zapisz się!!!


1 lutego 2018   godz. 14.00-17.00

„Dzień Otwarty eTwinning i Erasmus+ (Akcja 2. Partnerstwa strategiczne)”

 


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej„WOM” w Rybniku zaprasza nauczycieli języka  polskiego, języka angielskiego, klas 1- 3, by wraz ze swoimi uczniami wzięli udział w wojewódzkim konkursie poświęconemu twórczości Zbigniewa Herberta

Regulamin 


Konkurs „RATUJMY SIĘ PRZED SMOGIEM – ROBIMY SKOK NA SMOG

dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej – wyniki konkursu 


Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2017/18.

pobierz kartę zgłoszenia


Wdrożenie nowej podstawy programowej – liczba przeszkolonych nauczycieli


KALENDARZ SZKOLEŃ


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
25.01 OFFICE 365 (ONLINE) DLA EDUKACJI mgr Sabina Ficek
25.01 Co nauczyciel matematyki powinien wiedzieć na temat egzamin ósmoklasisty? mgr M. Bugiel
30.01 WARTE WYKORZYSTANIA ROZWIĄZANIA ZAGRANICZNYCH SZKÓŁ W PRACY  Z GNIEWEM I AGRESJĄ UCZNIÓW mgr Anna Ogrodnik
31.01 Emerytury nauczycieli – kiedy, komu i jakie świadczenia przysługują ZUS ? mgr Anna Ogrodnik
01.02 Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi mgr Sylwia Bloch
01.02 Stosowanie przepisów prawa pracy w praktyce kadrowej mgr Sylwia Bloch
01.02 Co każdy polonista wiedzieć powinien na temat egzaminu ósmoklasisty ? II termin mgr Małgorzata Pyszny
02.02 Learning by Playing – rola multisensorycznej zabawy we wczesnej edukacji językowej mgr Sylwia Bloch
05.02 Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce dr Katarzyna Wróbel
07.02 Uczyć z pasją ! Recepta na udane lekcje . mgr Małgorzata Pyszny
08.02 Co nauczyciel matematyki powinien wiedzieć na temat egzaminu ósmoklasisty? mgr Marzena  Bugiel
09.02 Uczyć z pasją ! Recepta na udane lekcje . mgr Małgorzata Pyszny
13.02 Akademia Młodego Belfra mgr Beata Klima
13.02 ”Kodowanie prosta sprawa – super nauka i zabawa” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
15.02 Praca dydaktyczna metodą projektu edukacyjnego mgr Anna Krzyżanowska
15.02 Międzyszkolna sieć szkół „Aktywna tablica dla aktywnych nauczycieli” mgr Sabina Ficek
16.02 Co każdy polonista wiedzieć powinien na  temat egzaminu ósmoklasisty ? mgr Małgorzata Pyszny
06.02 Zasady uczestnictwa szkół i przedszkoli 
w międzynarodowym programie BADACZ WODY
mgr Anna Ogrodnik
16.02  Programowanie w klasach 6 – 8 oraz szkole ponadpodstawowej 

terminy:
16, 17 luty

mgr Tomasz Stadnicki
16.02 Mądrze zaplanuj swoją przyszłość mgr Sabina Ficek
17.02 KURS  NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU mgr Anna Ogrodnik
19.02 Empatyczna klasa – 
relacje pomagające uczyć się i współpracować
mgr Anna Ogrodnik
20.02 Okresowa ocena realizacji  IPET-u.  Edukacja  włączająca uczniów niepełnosprawnych w praktyce. mgr Beata Klima
20.02 ”Kodowanie prosta sprawa – super nauka i zabawa” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
21.02 Uczyć matematyki z pasją!  Recepta na udane lekcje. mgr Marzena  Bugiel
22.02 Współpraca z rodzicami. Wspólne działania  dla rozwoju dzieci i młodzieży mgr Anna Ogrodnik
22.02 Skuteczny nauczyciel pływania mgr Sabina Ficek
23.02 Wychowanie do kultury.  Sposób na odkrywanie świata i siebie.  mgr Małgorzata Pyszny
24.02 Ekspert doradztwa zawodowego mgr Sabina Ficek
26.02 Kształcenie kompetencji kluczowych  na lekcjach biologii i chemii. mgr Anna Ogrodnik
26.02 Zabawy z robotami i kodowaniem mgr T. Stadnicki
27.02 ”Kodowanie prosta sprawa – super nauka i zabawa” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
02.03 Magia słów . Jak uczyć retoryki w szkole podstawowej ? mgr Małgorzata Pyszny
10.03 Teacher Training Day – warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego dr Katarzyna Wróbel
10.03 OKIBSE, czyli kształtujące nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie naukowe mgr Anna Ogrodnik
15-16.03 METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE

Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii.

mgr inż. Jadwiga Garcorz,
mgr Sylwia Bloch
16.03 Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. II termin mgr Małgorzata Pyszny
19.03

 

Monitorowanie realizacji nowych podstaw programowych biologii i chemii w szkole podstawowej  mgr Anna Ogrodnik
22.03  Rodzic – nauczyciel – elementy mediacji w pracy z uczniem i rodzicami dr Urszula Warczok
06.04 Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – ogólnopolski program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia mgr Anna Węgrzyn
14.04 Nie zawsze i nie nigdy – komunikacja interpersonalna w szkole dr Katarzyna Wróbel