NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

REFORMA EDUKACJI –
HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZEDMIOTOWYCH DLA NAUCZYCIELI
– przejdź do strony!

 

 


 KALENDARZ SZKOLEŃ

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, który jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania placówka oświatową. Informacje dodatkowe dostępne telefonicznie.


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
22.04 Wojewódzki Konkurs Literacki z okazji roku  Josepha Conrada – Korzeniowskiego Joseph Conrad-Korzeniowski –  człowiek trzech kultur, Europejczyk dr Katarzyna Wróbel

mgr Małgorzata Pyszny

24.04 Dziecko w świecie antywartości mgr Wioleta Dudziak-Radecka
24.04 Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 r.   MATEMATYKA mgr Marzena Bugiel
26.04 Tworzenie testów  za pomocą aplikacji Kahoot na lekcjach matematyki mgr Marzena Bugiel
26.04 Czytanie daje siłę ! Bajkoterapia i Biblioterapia mgr Małgorzata Pyszny
27.04 ”Oswajamy tabliczkę mnożenia” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
09.05 Piosenka sportowa mgr Sylwia Bloch
10.05 Mów śmiało ! O technikach efektywnego mówienia  i słuchania . mgr Małgorzata Pyszny
10.05 Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 r.   FIZYKA mgr Marzena Bugiel
11.05 Wychowanie jako poszukiwanie wartości mgr Anna Ogrodnik
11.05 SZACHY w edukacji wczesnoszkolnej mgr Sylwia Bloch
18.05 Wdrażanie nowych podstaw programowych  z PRZYRODY i BIOLOGII mgr Anna Ogrodnik

mgr Maria Stachowicz-Polak

mgr Alojzy Zimończyk

22.05 I Wojewódzki turniej szachowy
Dla Uczniów Klas II-III Szkół Podstawowych
w Roku Szkolnym 2016/2017
„Zagraj Partyjkę”
mgr Sylwia Bloch
07.06 Dysleksja . Współczesne metody pracy z uczniem  z trudnościami w nauce czytania i pisania mgr Małgorzata Pyszny