Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Przejdź do strony


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Granty Śląskiego Kuratora Oświaty 2017 – zapraszamy  – przejdź do strony


Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2017/18.

pobierz kartę zgłoszenia

 


Wdrożenie nowej podstawy programowej – liczba przeszkolonych nauczycieli

 


Joseph Conrad-Korzeniowski – człowiek trzech kultur, Europejczyk

konferencja dla polonistów i anglistów w ramach obchodów roku Conrada w Polsce


Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego z okazji roku Josepha Conrada – Korzeniowskiego

Pobierz


KALENDARZ SZKOLEŃ

 


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
Kurs nadający nauczycielom edukacji dla bezpieczeństwa kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy mgr Jadwiga Garcorz

mgr Mariola Gajek – Czapla

05.10

godz : 9.00

Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej oświaty (pracowników i osób zarządzających) Program szkolenia zgodny z wymogami rozporządzenia.

Cena : 180zł

ZMIANA TERMINU

mgr Sylwia Bloch
Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole. Diagnoza i terapia SI.

ZMIANA TERMINU

mgr Sylwia Bloch
25.09 Jak organizować edukację uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w świetle aktualnych przepisów prawa mgr Beata Klima
26.09 Jak organizować edukację uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w świetle aktualnych przepisów prawa mgr Beata Klima
26.09 Proekologiczny projekt antysmogowy
w edukacji wczesnoszkolnej  
mgr Alojzy Zimończyk
26.09 „Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w praktyce” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
27.09 Warsztat pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej dr Urszula Warczok
27.09 Strategie wychowawcze w pracy z uczniami z ADHD, zespołem Aspergera i autyzmem. mgr Małgorzata Pyszny
28.09 Warsztat pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej dr Urszula Warczok
29.09 Jak organizować edukację uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych w świetle aktualnych przepisów prawa mgr Beata Klima
04.10 Strategie wychowawcze w pracy z uczniami z ADHD, zespołem Aspergera i autyzmem. mgr Małgorzata Pyszny
05.10 Przyrodnicze zajęcia w terenie oraz  podstawy  planowania projektów badawczych z ekologii  roślin i zwierząt na lekcjach biologii i przyrody mgr Anna Ogrodnik
05.10
PODSTAWA PROGRAMOWA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Termin: 05.10.2017 r. (czwartek), godz. 15.30
Miejsce: RODN i IP “WOM” w Rybniku
mgr Grażyna Szulik
09.10 Egzamin ósmoklasisty – języki obce dr Katarzyna Wróbel
10.10 „Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w praktyce” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
10.10 XI/2. Motywowanie uczniów do nauki.  Prezentacja wybranych metod aktywizujących. mgr Anna Ogrodnik
11.10 KURS NA  KIEROWNIKA  WYCIECZEK SZKOLNYCH mgr Anna Ogrodnik
24.10 Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w praktyce mgr Wioleta Dudziak-Radecka
27.10 Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu mgr Małgorzata Pyszny
01.12 Co  każdy polonista wiedzieć powinien na  temat egzaminu ósmoklasisty ? mgr Małgorzata Pyszny
09.12 Teacher Training Day – warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego przedszkoli i klas 1-3 szkól podstawowych dr Katarzyna Wróbel