Wyniki konkursu dla nauczycieli

  Wyniki konkursu dla nauczycieli  na najciekawszy scenariusz zajęć poświęconych postaci i twórczości Henryka Sienkiewicza „ZADZIWIĆ SIĘ SIENKIEWICZEM”