NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

REFORMA EDUKACJI –
HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZEDMIOTOWYCH DLA NAUCZYCIELI
– przejdź do strony!


Nauczyciele wychowania przedszkolnego !

Szkolenie z wdrażania nowej podstawy programowej odbędzie się dla Państwa w miesiącu sierpniu.


KALENDARZ SZKOLEŃ

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, który jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania placówka oświatową. Informacje dodatkowe dostępne telefonicznie.


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
29.05 XVII  Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima…” mgr Maria Stachowicz-Polak
07.06 Dysleksja . Współczesne metody pracy z uczniem  z trudnościami w nauce czytania i pisania mgr Małgorzata Pyszny
07.06 Jak sobie radzić z liczbami i nie tylko. mgr M. Bugiel