NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 

 


 KALENDARZ SZKOLEŃ

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, który jest przeznaczony dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania placówka oświatową. Informacje dodatkowe dostępne telefonicznie.


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
27.03 Geometria kartki papieru – i nie tylko.. mgr Marzena Bugiel
28.03 Reforma edukacji 2017. Geografia w szkole podstawowej mgr Alojzy Zimończyk
28.03 Trening kompetencji interpersonalnych oparty na metodzie  Porozumienie bez Przemocy (cnvc)   M.B. Rosenberga mgr Anna Ogrodnik
29.03 Rola wolontariatu szkolnego  jako istotny element kształtowania u uczniów postaw prospołecznych mgr Maria Stachowicz-Polak
29.03 Zabawy z programowaniem w nauce języka obcego dr Katarzyna Wróbel

mgr Tomasz Stadnicki

30.03 Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 r. – język polski. I termin konferencji mgr Małgorzata Pyszny
30.03 Zebranie rodziców – pole walki czy spotkanie sprzymierzeńców dr Katarzyna Wróbel
30.03 Konferencja : Matematyka współczesna mgr Marzena Bugiel
31.03 Wychowanie jako poszukiwanie wartości mgr Anna Ogrodnik
01.04 Master Your teaching Skills – warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego – dzieci starsze i młodzież dr Katarzyna Wróbel
01.04 „Karta rowerowa” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
03.04
”Przybliżyć świat techniki” – jak rozbudzić zainteresowania  techniczne  w dzieciach? Wdrażanie nowej podstawy programowej – edukacja techniczna w klasach I-III.
 mgr Wioleta Dudziak-Radecka
05.04 Wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrody  – I termin konferencji mgr Anna Ogrodnik
05.04 Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 r. – język polski. II termin konferencji mgr Małgorzata Pyszny
06.04 Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017r. – języki obce I termin konferencji dr Katarzyna Wróbel
06.04 Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii – I termin konferencji mgr Anna Ogrodnik
19.04 Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017r. – języki obce II termin konferencji dr Katarzyna Wróbel
19.04 Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii mgr Anna Ogrodnik
22.04 Wojewódzki Konkurs Literacki z okazji roku  Josepha Conrada – Korzeniowskiego Joseph Conrad-Korzeniowski –  człowiek trzech kultur, Europejczyk dr Katarzyna Wróbel

mgr Małgorzata Pyszny

24.04 Dziecko w świecie antywartości mgr Wioleta Dudziak-Radecka
26.04 Czytanie daje siłę ! Bajkoterapia i Biblioterapia mgr Małgorzata Pyszny
10.05 Mów śmiało ! O technikach efektywnego mówienia  i słuchania . mgr Małgorzata Pyszny
22.05 I Wojewódzki turniej szachowy
Dla Uczniów Klas II-III Szkół Podstawowych
w Roku Szkolnym 2016/2017
„Zagraj Partyjkę”
mgr Sylwia Bloch
07.06 Dysleksja . Współczesne metody pracy z uczniem  z trudnościami w nauce czytania i pisania mgr Małgorzata Pyszny