Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Przejdź do strony


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Granty Śląskiego Kuratora Oświaty 2017 – zapraszamy  – przejdź do strony


Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2017/18.

pobierz kartę zgłoszenia

 


REFORMA EDUKACJI –
HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZEDMIOTOWYCH DLA NAUCZYCIELI
– przejdź do strony!


Nauczyciele wychowania przedszkolnego !

Szkolenie z wdrażania nowej podstawy programowej odbędzie się dla Państwa w miesiącu sierpniu.


Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego z okazji roku Josepha Conrada – Korzeniowskiego

Pobierz


KALENDARZ SZKOLEŃ

 


DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
10.08 Stosowanie przepisów prawa pracy w praktyce kadrowej mgr Sylwia Bloch
14.09

godz : 9.00

Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej oświaty (pracowników i osób zarządzających) Program szkolenia zgodny z wymogami rozporządzenia.

Cena : 180zł

mgr Sylwia Bloch
19.09 „Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w praktyce” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
23.09 Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole. Diagnoza i terapia SI. mgr Sylwia Bloch
26.09 „Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w praktyce” mgr Wioleta Dudziak-Radecka
27.09 Strategie wychowawcze w pracy z uczniami z ADHD, zespołem Aspergera i autyzmem. mgr Małgorzata Pyszny
04.10 Metoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP mgr Małgorzata Pyszny
27.10 Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu mgr Małgorzata Pyszny