Bezpłatne warsztaty podczas ferii.

Bezpłatne warsztaty podczas ferii zimowych :

• Nauczanie – uczenie się, a modelowanie relacji w klasie.

• Program nauczania krok po kroku.

• Kreatywni w działaniu.

• Metoda konstruktywnej konfrontacji w pracy nauczyciela wychowawcy.

• Bezpieczny rowerzysta – rola szkoły, zadania nauczycieli i dyrektora.

• Innowacyjne wykorzystanie gąbki florystycznej na zajęciach otwartych

z rodzicami.

• Pomiar dydaktyczny – zasady budowy zadań testowych.

• Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela.

• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem strategii oceniania kształtującego.

• Prezi – nowe spojrzenie na prezentacje multimedialne.

 

W warsztatach wzięło udział 170 nauczycieli