Nowy system obsługi egzaminów zawodowych oraz planowane zmiany ich organizacji

Zaproszenie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w  Rybniku we współpracy

z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie

zapraszają  dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach

na konferencję

„Nowy system obsługi egzaminów zawodowych oraz planowane zmiany ich organizacji”

W programie:

  1. Przygotowanie ucznia do egzaminów zewnętrznych w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
  2. Część pisemna i praktyczna egzaminu zawodowego.
  3. Organizacja egzaminów w oparciu o system SIOEPKZ obsługujący egzaminy zawodowe.
  4. Wyposażenie szkoły/ placówki/ centrum/ pracodawcy/ podmiotu prowadzącego KKZ do części pisemnej egzaminu zawodowego.
  5. Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego. Wskazania oraz wytyczne do zadań egzaminacyjnych.

 

Uwaga: tematyka związana z egzaminami zawodowymi w formie dyskusji panelowej.

 

Termin:         27 listopada 2019r. godz. 14:00 – 17:00

Miejsce:        Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

     ul.3 Maja 36D (parking na miejscu)

 

Prowadzący:

Wicedyrektor RODN i IP „WOM” w Rybniku Jadwiga Garcorz

Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych w OKE w Jaworznie Andrzej Pasiut

Zastępca kierownika Wydziału Egzaminów Zawodowych w OKE w Jaworznie Adam Woś

zapisy on-line ==> zapisz się!!!