Kontakt

1402272294_ContactsRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
„WOM” w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a

tel/fax 32 424 74 72
info@wom.edu.pl
edu@wom.edu.pl

Numer Konta: PKO BP O/Rybnik 26 1020 2472 0000 6402 0367 8943
NIP: 642 295 65 05
REGON: 240 443 332