Informacje dotyczące konkursów

Informacje na temat miejsc, w których odbędą się eliminacje Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół objętych nadzorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku

 (Delegatura KO w Rybniku)

 konkurs

 


 

Aktualny, zweryfikowany wykaz szkół:


Zasady organizacji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego 2016/2017

 

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Informacje dotyczące organizacji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Wojewódzkie Komisje Konkursowe