Informacje dotyczące konkursów

Informacje na temat miejsc, w których odbędą się eliminacje Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół objętych nadzorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku

 (Delegatura KO w Rybniku)