Pracownie

Pracownia doskonalenia i dydaktyki:

Sylwia Bloch
Alicja Krawczyk
Anna Ogrodnik
Maria Stachowicz-Polak
Marzena Bugiel
Wioleta Dudziak-Radecka
Małgorzata Pyszny

Pracownia wspierania kadry kierowniczej i doradztwa metodycznego:

Roman Miruk-Mirski
Mariola Gajek-Czapla
Jadwiga Garcorz
Alojzy Zimończyk

Pracownia edukacji informatycznej i nauczania na odległość:

Tomasz Stadnicki
Katarzyna Wróbel

Pracownia informacji pedagogicznej i wydawnictw:

Jolanta Spyrczak
Edward Karolczuk