Międzynarodowy Program Edukacji Ekologicznej BADACZ WODY, edycja 2016/2017.