XI WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

  • Cele konkursu

Konkurs jest okazją dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wykazania się szczególnymi zdolnościami w zakresie poprawnego pisania w języku ojczystym oraz może pomóc nauczycielom w motywowaniu swoich wychowanków do uczenia się zasad ortografii i wykorzystania ich w praktyce.

Pełna informacja – pobierz