X Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny dla uczniów klas III

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwacje i doświadczenia.

Pogłębianie wiedzy z zakresu wpływu człowieka na faunę, florę, glebę, powietrze i wodę.

Uświadomienie znaczenia segregacji śmieci, recyklingu i szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Pełna informacja – pobierz