REFORMA EDUKACJI – HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZEDMIOTOWYCH DLA NAUCZYCIELI

Konferencje PLANOWANE w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a
Przedmiot konferencji Terminy (dd.mm.) Prowadzący Zapisy
język polski  

 

31.05.2017 r.

godz. 15.00

08.06.2017 r.

godz. 14.00

 mgr M.Pyszny zapisz się

Zapisz sie

język obcy 24.05.2017 r.

godz. 16.00

31.05.2017 r.

godz. 15.30

 dr K. Wróbel Zapisz się

Zapisz sie

geografia  

23.05.2017
godz. 15.00

06.06.2017

godz. 15.00

 mgr A. Zimończyk
mgr. MStachowicz-Polak
 zapisz się

zapisz sie

biologia, przyroda 18.05.2017 r.

godz. 16.00

30.05.2017 r.

godz. 16.00

mgr Anna Ogrodnik

mgr Maria Stachowicz-Polak

mgr Alojzy Zimończyk

zapisz sie

Zapisz sie

fizyka 10.05.2017 r.

godz. 15.00

 

 mgr M. Bugiel   zapisz się

 

chemia  19.04.2017 r.

godz. 16.00

 mgr A. Ogrodnik  zapisz sie
biologia, przyroda 06.04.2017 r.

godz. 17.00

 mgr A. Ogrodnik

mgr M.Stachowicz-Polak

  zapisz się
matematyka 24.04.2017 r. godz. 15.00

17.05.2017 r. godz. 15.00

22.05.2017 r. godz. 15.00

15 maja 2017 (poniedziałek) Gimnazjum nr 1 w Raciborzu, ul. Kasprowicza 4, godz. 14.45

 

 mgr M. Bugiel  zapisz się

zapisz się

Zapisz sie

Zapisz sie

informatyka 19.05.2017 r. godz. 14.00

26.05.2017 r. godz. 14.00

 mgr T. Stadnicki   zapisz się

zapisz się

WDŻ 15.05.2017 r. godz. 15.30.  mgr Wioleta Dudziak-Radecka   zapisz się
edukacja wczesnoszkolna 08.05.2017 r.

godz. 15.30

09.05.2017 r.

godz. 15.30

 mgr Sylwia Bloch

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

  zapisz się

zapisz się

kształcenie specjalne 17.05.2017 r.

godz. 15.00

 mgr M Gajek-Czapla   zapisz się
kształcenie zawodowe 25.04.2017 r. godz. 14.00  mgr inż J. Garcorz  zapisz się
Historia, WOS 11.05.2017 r.

godz. 15.00

mgr Jolanta Spyrczak

dr Edward Karolczuk

Zapisz sie

W przypadku zgłoszenia się dużo większej liczby nauczycieli zainteresowanych udziałem w poszczególnych konferencjach, utworzymy dodatkowe terminy.

 

przydatne linki:

  • portal „dobra szkoła”
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – pobierz
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60) – pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – pobierz