REFORMA EDUKACJI – HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZEDMIOTOWYCH DLA NAUCZYCIELI

Konferencje PLANOWANE w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a
Przedmiot konferencji Terminy (dd.mm.) Prowadzący Zapisy
język polski 28.06.2017 r.

godz. 12.00

29.06.2017 r.

godz. 12.00

22.08.2017 r.

godz. 12.00

 mgr M.Pyszny Zapisz sie

Zapisz sie

Zapisz sie

język obcy 17.08.2017 r. godz. 10.00

05.07.2017 r.  godz. 13.30

 dr K. Wróbel zapisz się

Zapisz sie

geografia 26.06.2017 r.

godz. 14.30

 mgr A. Zimończyk
mgr MStachowicz-Polak
Zapisz sie
przyroda 26.06.2017 r.

godz. 13.15

mgr MStachowicz-Polak Zapisz sie
biologia 26.06.2017 r.

godz. 10.00

mgr A. Ogrodnik Zapisz sie
chemia 26.06.2017 r. godz. 11.30  mgr A. Ogrodnik zapisz sie
informatyka 30.06.2017 r. godz. 9.00  mgr T. Stadnicki zapisz się
technika  

29.06.2017 r.

godz. 12.00

mgr M. Bugiel Zapisz sie
profilaktyczno-wychowawcze  

29.06.2017 r.

godz. 9.00

mgr Mariola Gajek-Czapla zapisz sie
Kształcenie specjalne 27.06.2017 r.

godz. 9.00

mgr Mariola Gajek-Czapla zapisz sie
WDŻR 28.06.2017 r.

godz. 9.00

28.08.2017 r.

godz. 9.00

mgr Wioleta Dudziak-Radecka zapisz sie

zapisz sie

Wychowanie Fizyczne  

26.06.2017, godz. 10.30
(w RODNiIP „WOM”)

mgr Jolanta Kozyra Zapisz się
Fizyka 29.06.2017 r.

godz. 13.30

 mgr M. Bugiel Zapisz sie

W przypadku zgłoszenia się dużo większej liczby nauczycieli zainteresowanych udziałem w poszczególnych konferencjach, utworzymy dodatkowe terminy.

 

przydatne linki:

  • portal „dobra szkoła”
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – pobierz
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60) – pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – pobierz