REFORMA EDUKACJI – HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZEDMIOTOWYCH DLA NAUCZYCIELI

Konferencje PLANOWANE w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a
Przedmiot konferencji Terminy (dd.mm.) Prowadzący Zapisy
język polski 31.05.2017 r.

godz. 15.00

08.06.2017 r.

godz. 14.00

28.06.2017 r.

godz. 12.00

 mgr M.Pyszny zapisz się

Zapisz sie

Zapisz sie

język obcy 31.05.2017 r. godz. 15.30

17.08.2017r. godz. 10.00

 dr K. Wróbel Zapisz sie

zapisz się

geografia 06.06.2017

godz. 15.00

13.06.2017

godz. 15.00

26.06.2017 r.

godz. 14.30

 mgr A. Zimończyk
mgr MStachowicz-Polak
zapisz sie

Zapisz sie

Zapisz sie

biologia, przyroda 30.05.2017 r.

godz. 16.00

14.06.2017 r.

godz. 16.00

mgr Anna Ogrodnik

mgr Maria Stachowicz-Polak

mgr Alojzy Zimończyk

Zapisz sie

Zapisz sie

Przyroda 26.06.2017 r.

godz. 13.15

mgr MStachowicz-Polak Zapisz sie
biologia 26.06.2017 r.

godz. 10.00

mgr A. Ogrodnik Zapisz sie
chemia  05.06.2017 r. godz. 16.00

26.06.2017 r. godz. 11.30

 mgr A. Ogrodnik zapisz się

zapisz sie

matematyka 29.05.2017 r.

godz. 15.00

05.06.2017 r.

godz. 15.00

 mgr M. Bugiel Zapisz sie

zapisz sie

 fizyka  05.06.2017 r.

godz. 17.00

 mgr M. Bugiel  zapisz sie
informatyka 26.05.2017 r. godz. 14.00

 

07.06.2017 r. godz. 17.00

 mgr T. Stadnicki  zapisz się

zapisz się

WDŻ 01.06.2017 godz. 15.30  mgr Wioleta Dudziak-Radecka zapisz się
edukacja wczesnoszkolna 30.05.2017 r.

godz. 15.30

Szkolenie odbędzie się
w Gimnazjum w Marklowicach ul. Wyzwolenia 152
 mgr Sylwia Bloch

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

Zapisz sie
muzyka, plastyka 21.06.2017 r.

godz. 15.00

mgr Sylwia Kurcab Zapisz sie
technika 12.06.2017 r.

godz. 15.00

29.06.2017 r.

godz. 12.00

mgr M. Bugiel zapisz sie

Zapisz sie

historia, wos 19.06.2017 r.

godz. 15.00

dr Edward Karolczuk

mgr Jolanta Spyrczak

zapisz sie
profilaktyczno-wychowawcze 16.06.2017 r.

godz. 9.00

29.06.2017 r.

godz. 9.00

mgr Mariola Gajek-Czapla zapisz sie

zapisz sie

EDB 21.06.2017 r.

godz. 13.00

mgr Aleksandra Krawczyk zapisz sie
Kształcenie specjalne 27.06.2017 r.

godz. 9.00

mgr Mariola Gajek-Czapla zapisz sie

W przypadku zgłoszenia się dużo większej liczby nauczycieli zainteresowanych udziałem w poszczególnych konferencjach, utworzymy dodatkowe terminy.

 

przydatne linki:

  • portal „dobra szkoła”
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – pobierz
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60) – pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – pobierz