REFORMA EDUKACJI – HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZEDMIOTOWYCH DLA NAUCZYCIELI

Konferencje PLANOWANE w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a
Przedmiot konferencji Terminy (dd.mm.) Prowadzący Zapisy
język polski 22.08.2017 r.

godz. 12.00

23.08.2017 r.

godz. 10.00

 mgr M.Pyszny Zapisz sie

zapisz sie

język obcy 18.08.2017 r. godz. 10.00

ZMIANA TERMINU

 dr K. Wróbel zapisz się
technika 23.08.2017 r.,
godz. 10.00
mgr M. Bugiel Zapisz się
WDŻR  

28.08.2017 r.

godz. 9.00

mgr Wioleta Dudziak-Radecka zapisz sie
Matematyka 23.08.2017 r., godz. 11.30 mgr M. Bugiel Zapisz się
Wychowanie Fizyczne 31.08.2017 r.

godz. 13.00

mgr Grażyna Szulik Zapisz sie
Historia, Wos 28.08.2017 r.

godz. 13.30

dr Edward Karolczuk Zapisz sie
Fizyka 21.08.2017 r.

godz. 10.00

mgr M. Bugiel Zapisz sie
Wychowanie przedszkolne 23.08.2017 r.

godz. 9.00

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
 ul. 3 Maja 36 A
mgr Wioleta Dudziak-Radecka Zapisz sie
Edukacja wczesnoszkolna 23.08.2017 r.

godz. 12.00

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 36 A
mgr Sylwia Bloch Zapisz się

W przypadku zgłoszenia się dużo większej liczby nauczycieli zainteresowanych udziałem w poszczególnych konferencjach, utworzymy dodatkowe terminy.

 

przydatne linki:

  • portal „dobra szkoła”
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – pobierz
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60) – pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – pobierz