XVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima…” dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w  Rybniku, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej ”WOM”  w  Rybniku, Stowarzyszenie   Korzenie.pl  w Rybniku – Boguszowicach Osiedlu zaprasza szkoły podstawowe województwa śląskiego do udziału w

XVII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima…”

Konkurs dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta Rybnika i Nadleśnictwa Rybnik. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Rybnika

Szczegóły – pobierz załącznik