Kierunki polityki oświatowej

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Pobierz : Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018


PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. – pobierz prezentację
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. – pobierz prezentację
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. – pobierz prezentację
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. – pobierz prezentację

 Z dniem 25 stycznia 2017 r. MEN dodało kolejny kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017 w brzmieniu:
5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

 


PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych   ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych.
  link do prezentacji ==> uruchom pokaz
 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku   pracy.
  link do prezentacji ==> uruchom pokaz
 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  link do prezentacji ==> uruchom pokaz
 1. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.
  link do prezentacji ==> uruchom pokaz

 

 Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. To szkoła, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.