Wdrażanie nowej podstawy programowej – liczba przeszkolonych nauczycieli

 

Dyrektorów 302
J. polski 381
J. obcy 366
Geografia 131
Biologia 191
Przyroda 210
Fizyka 116
Chemia 102
Kształcenie zawodowe 166
WF 205
WDŻ 133
Edukacja wczesnoszkolna 473
Matematyka 337
Kształcenie specjalne 173
Informatyka 169
Historia i WOS 114
Muzyka, plastyka 90
EDB 50
Technika 150
Wychowanie przedszkolne 121
Program prof-wych. 236