Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – ogólnopolski program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia