METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation (ISCO) w Wielkiej Brytanii.