Funkcja kontekstów w interpretacji utworów literackich.