Praca dydaktyczna metodą projektu edukacyjnego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej