Klub Mediatorów Rówieśniczych. Sposoby organizacji w szkole.