Sztuka motywowania ucznia i budowanie jego marki na rynku pracy