Praca dydaktyczna w przedszkolu metodą projektu edukacyjnego