Realizacja podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej