Edukacyjne gry ekonomiczne „Chłopska szkoła biznesu” doskonałe na lekcje doradztwa zawodowego, przedmiotów ekonomicznych i lekcje wychowawcze.