Funkcja oceny szkolnej. Jak diagnozować osiągnięcia uczniów?