KALENDARZ SZKOLEŃ

 
 
DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
grudzień Wkręć się w technologie

14.12.2018 r. godz. 15.30 – „Lekcja jak gra”

 mgr Sylwia Bloch
 luty, marzec, maj (info o terminach we wrześniu)
Akademia Twórczego  Polonisty. Sieć Współpracy i Doskonalenia Nauczycieli Polonistów mgr Małgorzata Pyszny
04.12 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów  zawodowych mgr inż. Jadwiga Garcorz
grudzień Kurs kwalifikacyjny z  zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu – 150 godz. mgr inż. Jadwiga Garcorz
grudzień Kurs kwalifikacyjny z  zakresu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 80 godz. mgr inż. Jadwiga Garcorz
10.12 „Skuteczne strategie w nauczaniu/uczeniu się języka niemieckiego.” zapisy pod linkiem – zapisz się !!!  mgr Sylwia Bloch
11.12 Podstawy programowania w języku Python mgr Tomasz Stadnicki
13.12 Matematyka ze sznurka i kamyka mgr Anna Krzyżanowska
17.12 Projektowanie i rysunek techniczny wspomagany komputerowo mgr Tomasz Stadnicki
09.01 Warsztaty PUS, czyli „Pomyśl – Ułóż – Sprawdź” mgr Katarzyna Gozdawa-Grajewska, mgr Małgorzata Kokot
14.01 SIECI NAUCZYCIELI DORADCÓW ZAWODOWYCH mgr Sabina Ficek
11.01 PoMoc i SamoDzielność. O wspieraniu samodzielności i inicjatywy dzieci w przedszkolu mgr Anna Krzyżanowska
18.01 Czytanie umysłu. Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach czytelniczych i edukacyjnych II termin mgr Małgorzata Pyszny
23.01 Śląskie legendy z kalendarzem w tle mgr Małgorzata Pyszny
24.01 Przygoda z przyrodą na zimowym spacerze mgr Anna Krzyżanowska
28.01 Warte wykorzystania rozwiązania zagranicznych szkół w pracy z gniewem i agresją UCZNIÓW mgr Anna Ogrodnik
 31.01  Dołącz do eTwinning  mgr Anna Krzyżanowska
03.03 Ekspert doradztwa zawodowego mgr Sabina Ficek