zarządzanie oświatą

zapisy na kurs kwalifikacyjny

Zapisz się na to szkolenie

Dane uczestnika

Dane placówki

Dane płatnika

Jeżeli dane płatnika są takie same jak dane placówki uzupełnij tylko pole NIP i w razie potrzebny zaznacz opcję dotyczącą fatury.

Uwagi

Warunki uczestnictwa
  • Cena szkolenia obejmuje koszta organizacyjne, materiały szkoleniowe, kawę/herbatę.
  • Faktury wyślemy Państwu na podany adres e-mail – otrzymawszy wpłatę. Jeśli zachodzi konieczność otrzymania wcześniej faktury na dokonanie przelewu – prosimy zaznaczyć to na formularzu zgłoszenia.
  • Wpłaty indywidualne mogą być dokonywane do 5 dni przed szkoleniem.
  • Zawiadomienie – informacje organizacyjne prześlemy drogą elektroniczną, pod wskazany adres, w dniach poprzedzających szkolenie.
  • Rezygnację przyjmujemy do 5 dni przed szkoleniem wyłącznie w formie pisemnej (fax, e-mail). W przypadku rezygnacji po tym terminie , wpłat nie zwracamy ze względu na poniesione koszta.
  • Osoba wysyłająca nam kartę zgłoszenia wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją szkoleń, a także kontaktu z Uczestnikami.
  • Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Uwaga: w przypadku niezebrania wystarczającej liczby uczestników może dojść do odwołania spotkania i zwrotu wpłat.
Kliknięcie przycisku ZAPISZ SIĘ oznacza deklarację uczestnictwa w szkoleniu RODNiIP „WOM” w Rybniku. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt RODNiIP „WOM” w Rybniku tel. 324247472.