PoMoc i SamoDzielność. O wspieraniu samodzielności i inicjatywy dzieci w przedszkolu.

Nauczyciele przedszkoli oraz nauczyciele zainteresowani tematem warsztatu

Zapisz się na to szkolenie

Dane uczestnika

Dane placówki

Dane płatnika

Jeżeli dane płatnika są takie same jak dane placówki uzupełnij tylko pole NIP i w razie potrzebny zaznacz opcję dotyczącą fatury.

Uwagi

Warunki uczestnictwa
  • Cena szkolenia obejmuje koszta organizacyjne, materiały szkoleniowe, kawę/herbatę.
  • Faktury wyślemy Państwu na podany adres e-mail – otrzymawszy wpłatę. Jeśli zachodzi konieczność otrzymania wcześniej faktury na dokonanie przelewu – prosimy zaznaczyć to na formularzu zgłoszenia.
  • Wpłaty indywidualne mogą być dokonywane do 5 dni przed szkoleniem.
  • Zawiadomienie – informacje organizacyjne prześlemy drogą elektroniczną, pod wskazany adres, w dniach poprzedzających szkolenie.
  • Rezygnację przyjmujemy do 5 dni przed szkoleniem wyłącznie w formie pisemnej (fax, e-mail). W przypadku rezygnacji po tym terminie , wpłat nie zwracamy ze względu na poniesione koszta.
  • Osoba wysyłająca nam kartę zgłoszenia wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją szkoleń, a także kontaktu z Uczestnikami.
  • Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Uwaga: w przypadku niezebrania wystarczającej liczby uczestników może dojść do odwołania spotkania i zwrotu wpłat.
Kliknięcie przycisku ZAPISZ SIĘ oznacza deklarację uczestnictwa w szkoleniu RODNiIP „WOM” w Rybniku. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt RODNiIP „WOM” w Rybniku tel. 324247472.