Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Pracodawcy, pracownicy zakładów pracy kształcący młodocianych pracowników

Zapisz się na to szkolenie

Zapisy na to szkolenie są już niedostępne.