Czytanie umysłu. Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach czytelniczych i edukacyjnych

Zapisz się na to szkolenie

Zapisy na to szkolenie są już niedostępne.