Edukacja „na zewnątrz” – uczenie poza klasą szkolną