Kalendarz – doradcy

kalendarz – doradcy metodyczni

DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:

ROK SZKOLNY 2020/2021

29.12-22.01 Szkolenie e- learningowe. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej mgr Małgorzata Konsek
21.01 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjna na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego w roku 2021 mgr Maria Gołąbek
25.01 Elementy muzykoterapii na lekcji muzyki mgr Lucyna Kwiatoń-Skura
25.01 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021 mgr Katarzyna Nogły
27.01 ZMIANY  w wymaganiach egzaminacyjnych z języka angielskiego na egzaminie maturalnym w roku 2021 mgr Izabela Gojny
27.01 Kompetencje kluczowe  w edukacji wczesnoszkolnej mgr Małgorzata Konsek
28.01 Zabawy rozwijające słuch fonematyczny mgr Ewa Poręba
28.01 „Krótko i komunikatywnie”, czyli jak napisać dobre streszczenie mgr Katarzyna Nogły
01.02 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka polskiego w roku 2021 mgr Izolda Bonarek
luty – czerwiec Sieć współpracy i samodoskonalenia rybnickich nauczycieli wychowania przedszkolnego mgr Ewa Poręba
01.02 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego w roku 2021 mgr Maria Gołąbek
03.02 Edukacja włączająca  w edukacji wczesnoszkolnej mgr Małgorzata Konsek
08.02 Muzyczne gry i zabawy online w edukacji wczesnoszkolnej (grupa 2) mgr Lucyna Kwiatoń-Skura
08.02 Ewaluacja warsztatu pracy nauczyciela języków obych mgr Mariola Żur-Kawałek