Kalendarz – doradcy

kalendarz – doradcy metodyczni

DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:

ROK SZKOLNY 2020/2021

luty – czerwiec Sieć współpracy i samodoskonalenia rybnickich nauczycieli wychowania przedszkolnego mgr Ewa Poręba
01.04-15.04 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021- egzamin ósmoklasisty  mgr Izabela Gojny
19.04 Mój staż- bieg z przeszkodami? Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w sytuacjach trudnych, w tym w okresie pandemii mgr Izabela  Gojny
19.04 Metody nauki czytania w przedszkolu cz.2 –Metoda Ireny Majchrzak i Naturalna Nauka Języka mgr Ewa Poręba
19.04 Mój staż – bieg z przeszkodami?Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w sytuacjach trudnych, w tym okresie pandemii mgr Lucyna Kwiatoń-Skura
19.04 Matura z języka polskiego w 2023 roku mgr Katarzyna Nogły
19.04 Oskar Troplowitz- ein bekannter Erfinder aus Gleiwitz. Materiały na lekcję historii i kultury mniejszości niemieckiej oraz języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. mgr Maria Gołąbek
20.04 Wychowanie fizyczne w „Koronie wirusa” – lekcje off-line cz. 2 mgr Grażyna Kwiecień
26.04 Niezwykła kraina zmysłów dziecka – sensoryczne inspiracje w przedszkolu dr Maria Koloch
26.04 Janosch ein bekannter Schriftsteller und Grafiker aus Hindenburg.Materiały na lekcję historii i kultury mniejszości niemieckiej oraz języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej mgr Maria Gołąbek
28.04 Jak pisać ocenę opisową w klasach 1-3 mgr Małgorzata Konsek
28.04 Matura z języka polskiego w 2023 roku mgr Izolda Bonarek
11.05 Wychowanie fizyczne w „Koronie wirusa” lekcje on-line mgr Grażyna Kwiecień