Metody pracy z tekstem literackim w szkole podstawowej  (na przykładzie „Pana Tadeusza”).