Elementy edukacji medialnej na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (zgodnie z podstawą programową i umiejętnościami kluczowymi).