Klasyka literacka w szkole podstawowej. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycielek i nauczycieli języka polskiego