Dynamiczna zmiana parametrów obiektu w programie GeoGebra.