Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole   –   konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego