METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE