Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnejw gospodarstwie wiejskim. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach