Drogi do Niepodległej, cz. 3 Stulecie Drugiego Powstania Śląskiego – losy ruchu powstańczego na Górnym Śląsku z perspektywy 2020 roku