Metoda projektów skuteczną metodą kształtowania kompetencji kluczowych