Zadania z VIII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego