Informacje

Instrukcja zamieszczania i wykorzystania materiałów fotograficznych –
„W OBIEKTYWIE”

Pomysł zamieszczenia zakładki „W OBIEKTYWIE” powstał z chęci udostępniania prywatnych zbiorów fotograficznych  zainteresowanym odbiorcom (nauczycielom, uczniom) w celach edukacyjnych.

Układ treści w zakładkach:

 • Polska
  • Przyroda
  • Szlak Zabytków Techniki
  • Szlak Gospodarstw Edukacyjnych
 • Europa
 • Świat

Warunkiem korzystania z udostępnianych fotografii jest podanie autora zdjęcia oraz źródła, skąd zdjęcie zostało pobrane, zgodnie z licencjami CC BY-NC.
Licencje określają zasady i warunki korzystania z utworów w zakresie prawa autorskiego, na podstawie których twórca upoważnia inną osobę do korzystania z utworu. W każdym przypadku twórca zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, może również dodatkowo określić czy udostępnianie odbywa się w celach komercyjnych czy niekomercyjnych
Licencja CC BY zakłada, że z materiałów możemy korzystać w dowolny sposób, tzn. możemy je kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne, pod warunkiem przywołania nazwiska autora.
Licencja CC NC zakłada, że z utworu można korzystać tylko w celach niekomercyjnych.

Cele przedsięwzięcia:

 • wdrażanie uczniów do właściwego korzystania z materiałów autorskich (konieczność podania imienia i nazwiska autora oraz źródła, z którego zostało pobrane
 • zachęcenie autorów zdjęć do ich publikowania na stronie internetowej naszej placówki w celach edukacyjnych
 • inspirowanie nauczycieli do korzystania z zasobów zakładki „W OBIEKTYWIE”

Zdjęcia:

 • nie prezentują żadnych osób
 • przedstawiają tylko i wyłącznie obiekty fauny, flory, krajobrazu, zabytków architektury, dowolne elementy przyrody i zjawiska przyrodnicze
 • mają określony format

Autor:

 • oświadcza, że zdjęcie jest jego autorstwa i jego własnością
 • zgadza się na nieodpłatne udostępnienie wybranych przez siebie fotografii pod warunkiem zamieszczenia pod zdjęciem jego imienia i nazwiska zgodnie z licencją CC BY
 • zgadza się na niekomercyjne wykorzystanie jego zdjęć w celach edukacyjnych zgodnie z licencją CC NC

 

Przykład opisu zdjęcia dla osób pobierających materiały fotograficzne:

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Sylwia Bloch
Źródło: https://wom.edu.pl/?page_id=13082

UWAGA – do publikacji zdjęć niezbędne jest wypełnienie i odesłanie skanu podpisanego dokumentu (pobierz). Zdjęcia wraz z załącznikiem prosimy wysyłać na adres wobiektywie@wom.edu.pl