Uczeń ze SPE a Integracja Sensoryczna – jak wykorzystać metody SI w pracy z dzieckiem m.in. z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, trudnościami motorycznymi i nadruchliwością?