TUS w edukacji. Jak zacząć trening kompetencji społeczno – emocjonalnych?