Remember, remember! – sketchnoting na zajęciach języka angielskiego.