Enjoy the MOVIES and learn ENGLISH- wykorzystanie fragmentów filmów na zajęciach, w nauczaniu zdalnym oraz pracy samodzielnej ucznia