Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną „Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim”