WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT MONETY

                                              


 

 

W ramach obchodów 30-lecia Samorządu Terytorialnego Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku zorganizował konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

 

Cele konkursu:

 

  • popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat samorządu terytorialnego,
  • szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego,
  • uświadamianie znaczenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
  • zrozumienie wpływu obywateli na rozwój swojego regionu,
  • promocja wartości kolekcjonerskich.

 

 

 

 

 

 

 

Awers: Julia Węgrzyn                 Rewers: Karolina Bak

Projekt jest efektem, zorganizowanego przez RODN i IP „WOM” w Rybniku, konkursu na wzór monety upamiętniającej 30-lecie Samorządu Terytorialnego Województwa Śląskiego

 

Wyniki konkursu:

I miejsce ex aequo:

Julia Węgrzyn – AWERS

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

 

Karolina Bak – REWERS

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

 

II miejsce:

Aleksandra Sorychta

Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu

 

III miejsce:

Natalia Gawełek

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie

 

Wyróżnienia:

– Magdalena Miemczyk Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,

– Ewa Komor Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,

– Marta Sacewicz  Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju,

– Oliwia Bienek Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,

– Beata Kowol Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,

– Julia Czarnoba Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.