Sieć regionalisty

KLUB REGIONALISTY przy RODN i IP „WOM” w Rybniku

 

Cele

a)      wspieranie nauczycieli regionalistów w podnoszeniu wiedzy o regionie,

b)      stała współpraca ze wszystkimi, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą z innymi,

c)      stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń,

d)     podnoszenie jakości pracy nauczycieli,

e)      inspirowanie do poszukiwań twórczych na rzecz rozwoju zawodowego,

f)       wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę merytoryczno-metodyczną niezbędną dla działań kreatywnych w realizacji edukacji regionalnej,

g)      prezentacja przykładów własnej praktyki i wypracowanych materiałów,

h)      dokumentowanie dialektu śląskiego i jego różnorodności (teksty, nagrania),

 

Członkowie

Uczestnikami Klubu Regionalisty mogą być nauczyciele różnych specjalności, nauczyciele świetlic, bibliotekarze, pedagodzy i psycholodzy szkolni, którym w szczególny sposób zależy na realizacji edukacji regionalnej w swoich szkołach. Będzie to grupa osób, która chce poznać, pogłębić i poszerzyć wiedzę i umiejętności w ww. zakresie. Klub jest formą otwartą tzn. nauczyciel może uczestniczyć w zajęciach na wybrany przez siebie temat.
Program Klubu Regionalisty zostanie przyjęty na spotkaniu zainteresowanych nauczycieli w rybnickim WOM-ie na początku czerwca (wstępny termin – 10 czerwca, godz. 16.00 – będzie jeszcze potwierdzony).

Od zaraz można nadsyłać teksty gwarowe (nie stylizowane na gwarę) w wersji elektronicznej (plik tekstowy lub mp.3) z metryczką. Mogą to być teksty publicystyczne (np.: felietony, reportaże), literackie (np.: opowiadania, wiersze), folklorystyczne (np.: piosenki, przyśpiewki, rymowanki, modlitwy), rozmowy potoczne (dialogi) “.

 

Teksty proszę nadsyłać na adres e-mail         klubregion@wom.edu.pl

 

 

Warunki techniczne zapisu plik

 

Konsultanci „WOM” w Rybniku

Alojzy Zimończyk, e-mail: geo@wom.edu.pl

 

Opieka naukowa

Prof. dr hab. Bogusław Wyderka – Uniwersytet Opolski

 

Górny Śląsk – program edukacji regionalnej