Numery bieżące

Nr 3-4/2023 “Dialogu Edukacyjnego” jest do pobrania pod tym linkiem.

 

Wskazówki dla autorów Dialogu Edukacyjnego – pobierz

 

Numery archiwalne “Dialogu Edukacyjnego”
Do pobrania w formacie pdf:

Nr 2 2023

Nr 1 2023

Nr 4 2022

Nr 3 2022

Nr 2 2022

Nr 1 2022

Nr 4 2021

Nr 3 2021

Nr 2 2021

Nr 1 2021

Nr 3 2020

Nr 2 2020

Nr 1 2020

NR 1/2 2019      errata do strony nr 27NR 1/2 2017

NR 2 2018

NR 1 2018

NR 3 2017

NR 4 2017. 

 

Sprostowanie :

Katarzyna Karaskiewicz : „POSĄG” CONDILLACA, CZYLI JAK CZŁOWIEK POZNAJE ŚWIAT

 

Wyszukiwanie informacji w pliku archiwum.

Plik archiwum przygotowany jest w w formacie xls z założonym filtrem.
Filtry umożliwiają wyszukanie informacji zgodnie z zadanym kryterium.
Aby skorzystać z filtrów należy zapisać plik na dysku. Po otwarciu pliku
w pierwszym wierszu dokumentu widoczne są ikony listy rozwijalnej.
Po rozwinięciu listy możemy wybierać kryterium filtrowania.
Aby ponownie wyświetlić wszystkie dane w kryteriach filtrowania wybieramy
opcję (wszystkie)

Plik do pobrania:

spis numerów, tytułów oraz autorów 

Informacja – Kwartalnik WOM